Archive / Tháng Mười Một, 2014

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: ‘Đổi mới thể chế quyết định tăng trưởng’

Người đứng đầu ngành Kế hoạch & Đầu tư cho rằng nếu không đổi mới thể chế và con người, Việt Nam rất khó phát triển khi hầu hết các động lực đã tới hạn. Kinh doanh – VnExpress RSS