Sếp Formosa Hà Tĩnh: Chưa thể dừng thuê lao động Trung Quốc

2c28b  formosa 02 1911 1409449454 7831 1409454832 180x108 Sếp Formosa Hà Tĩnh: Chưa thể dừng thuê lao động Trung Quốc
“Là người làm ăn, tính riêng hiệu quả kinh tế, chúng tôi đã không muốn thuê người nước ngoài. Song có những công việc lao động Việt Nam thực sự chưa làm được, đành phải thuê”, lãnh đạo Formosa chia sẻ.
Kinh doanh – VnExpress RSS