Các bộ trưởng nhắc nhau rút kinh nghiệm sau vụ ông Hồ Nghĩa Dũng

59f62  honghiadung bd0e4 4567 1412081032 180x108 Các bộ trưởng nhắc nhau rút kinh nghiệm sau vụ ông Hồ Nghĩa Dũng
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nhìn nhận việc cựu Bộ trưởng Giao thông Hồ Nghĩa Dũng đi làm doanh nghiệp sau khi vừa về hưu là sai sót không đáng có và đã được các lãnh đạo ngành rút kinh nghiệm.
Kinh doanh – VnExpress RSS