Việt Nam đang vay nợ như thế nào

b6d43  vietnamvaynonhuthenao500x300 1414673957 180x108 Việt Nam đang vay nợ như thế nào
Lần đầu tiên nhiều số liệu chi tiết về nợ công được người đứng đầu ngành tài chính công bố tại diễn đàn Quốc hội.
Kinh doanh – VnExpress RSS