Không khí lạnh đang tràn về miền Bắc

ef1e3 den led2C den trang tri 26e3bee52b224b80ad5ddf2f53f2f81a 1417341976 180x108 Không khí lạnh đang tràn về miền Bắc
Bộ phận không khí lạnh mạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống phía Nam, đêm nay sẽ tràn đến Bắc Bộ, sau đó là Trung Bộ, trời chuyển rét.
Thời sự – VnExpress RSS