Trung Quốc cải tổ quân đội để mở rộng sức mạnh ra nước ngoài

db972 den led2C den trang tri 1 4056 1448727858 3131 1448798027 180x108 Trung Quốc cải tổ quân đội để mở rộng sức mạnh ra nước ngoài
Bằng chính sách cải tổ hệ thống chỉ huy kiểu Mỹ đối với quân đội, ông Tập muốn tăng cường sức mạnh ở nước ngoài cũng như quyền kiểm soát đối với PLA.
Thế giới – VnExpress RSS