Thay đổi bản đồ Google Maps là không dễ dàng

21782  3093797615235191530931 1470904073 180x108 Thay đổi bản đồ Google Maps là không dễ dàng
Việc cập nhật địa điểm ảo của nhiều người chơi Pokemon Go ở Việt Nam gây ra tác động không tốt, tuy nhiên, việc thay đổi vị trí trên bản đồ còn phải được Google phê duyệt trước khi xuất hiện trên Google Maps.
Số hóa – VnExpress RSS