Nỗi hối hận của các nghị sĩ Mỹ bác quyền phủ quyết luật 11/9 của Obama

4b616 den led2C den trang tri 5 1475206901 180x108 Nỗi hối hận của các nghị sĩ Mỹ bác quyền phủ quyết luật 11/9 của Obama
Các nghị sĩ Mỹ bỏ phiếu thông qua đạo luật JASTA mà không lường trước được hậu quả nó có thể gây ra đối với lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia nước này.
Thế giới – VnExpress RSS