Quốc hội thảo luận kế hoạch 10 triệu tỷ đồng tái cơ cấu nền kinh tế

82f3c den led2C den trang tri Toancanhphienhopsang27 1477837729 180x108 Quốc hội thảo luận kế hoạch 10 triệu tỷ đồng tái cơ cấu nền kinh tế
Tuần làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV tập trung vào các nội dung về kinh tế, ngân sách, với một trong những nội dung trọng tâm là thảo luận kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.
Thời sự – VnExpress RSS