Hệ thống tòa án xử Đoàn Thị Hương hoạt động như thế nào?

 Hệ thống tòa án xử Đoàn Thị Hương hoạt động như thế nào?
Malaysia có các tòa cấp dưới và cấp cao, trong đó chỉ có tòa thượng thẩm mới có quyền tuyên án tử hình.
Thế giới – VnExpress RSS