Bổ nhiệm hàng loạt phó phòng, cựu giám đốc Sở Lao động bị kỷ luật

ea226 den led2C den trang tri SLaong 1490975247 8688 1490975279 180x108 Bổ nhiệm hàng loạt phó phòng, cựu giám đốc Sở Lao động bị kỷ luật
Bí thư Thị uỷ Chí Linh, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương vừa phải nhận kỷ luật khiển trách về mặt Đảng do bổ nhiệm 44/46 công chức làm phó phòng.
Tin mới nhất – VnExpress RSS