Những đòn khơi mào của Trump trước khi sa thải trùm FBI

e7e69 den led2C den trang tri jamescomeyhearinge1490906377145 1494387550 180x108 Những đòn khơi mào của Trump trước khi sa thải trùm FBI
Trump đã có những lời bóng gió từ trước cho thấy ông không có thiện cảm với giám đốc FBI James Comey và ngay lập tức chớp thời cơ khi có cơ hội.
Thế giới – VnExpress RSS