Ấn tượng từ QLED Q8C – TV chấm lượng tử màn hình cong

65953  hifiimhinterhofberlinsamsungroadshow20171 1501141158 180x108 Ấn tượng từ QLED Q8C   TV chấm lượng tử màn hình cong
Chất lượng hình ảnh đẹp, độ sáng cao nhưng TV màn hình cong của Samsung cho góc nhìn chưa thực sự rộng và giá bán cao.
Số hóa – VnExpress RSS