Hơn 100 nắp cống ở trung tâm Sài Gòn được vẽ tranh trang trí

bc508 den led2C den trang tri KETXEBXMIENDONG00375826Still01 1583 7255 1520854278 180x108 Hơn 100 nắp cống ở trung tâm Sài Gòn được vẽ tranh trang trí
Với việc vẽ tranh trên nắp cống, đơn vị thoát nước đô thị của TP HCM hy vọng người dân không xả rác, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Thời sự – VnExpress RSS