Ấn tượng từ QLED Q8C – TV chấm lượng tử màn hình cong

Chất lượng hình ảnh đẹp, độ sáng cao nhưng TV màn hình cong của Samsung cho góc nhìn chưa thực sự rộng và giá bán cao. Số hóa – VnExpress RSS