Tag Archives: quý

Trump tính giải tán quỹ từ thiện cá nhân để tránh xung đột lợi ích

Donald Trump thông báo muốn giải tán Quỹ Donald J. Trump để tránh xung đột lợi ích xuất hiện trong thời gian ông làm tổng thống. Thế giới – VnExpress RSS

Khổng tước quý được cách ly chăm sóc đặc biệt

Sau khi về Thảo Cầm Viên Sài Gòn, con khổng tước được cách ly chăm sóc đặc biệt trước khi cho nhập đàn cùng những loài công khác. Dù được cung cấp nhiều loại thức ăn nhưng chú chim này chưa chịu ăn. Thời sự – VnExpress RSS

Chỉ dẫn địa lý ‘Ngọc Linh’ cho sâm củ quý hiếm

Lần đầu tiên tại Việt Nam, chỉ dẫn địa lý của một sản phẩm được cấp cùng lúc cho hai tỉnh, đó là sâm Ngọc Linh ở vùng núi tiếp giáp giữa Quảng Nam và Kon Tum. Tin mới nhất – VnExpress RSS