Báo Đức viết về chặng đường 40 năm quan hệ ngoại giao Việt – Đức

Nét tương đồng về lịch sử, phẩm chất lao động cần cù của nhân dân hai nước là những tiền đề để Việt Nam và Đức trở thành đối tác chiến lược trên các mặt kinh tế, chính trị và văn hóa. Thế giới – VnExpress RSS